Odszkodowanie deweloperskie za wady lokalu lub budynku Poznań

Jednym z najczęstszych problemów osób, które nabyły nieruchomość od dewelopera – zaraz po problemach związanych z opóźnieniem w realizacji inwestycji – jest szereg pojawiających się wad i usterek, w związku z którymi przysługuje odszkodowanie za wady budynku lub lokalu oraz uprawnienia z tytułu rękojmi. Takie roszczenie przysługuje osobom, których stan mieszkania podczas odbioru, nie odpowiada pierwotnym założeniom, jakie zostały ustalone podczas zawarcia umowy z deweloperem. Nabywcy mieszkań i domów posiadają szereg uprawnień, których dochodzeniem zajmujemy się na co dzień. Zdobyte przez lata doświadczenie gwarantuje, że skorzystanie z pomocy prawnej już na etapie rozpoczęcia współpracy z deweloperem, daje większe bezpieczeństwo prawne w trakcie trwania całej inwestycji. Kancelaria oferuje swoje usługi prawne na terenie Poznania oraz okolic- osobom poszukującym wymarzonego mieszkania lub domu, a także osobom, które już nabyły nieruchomość. Pomoc prawna obejmuje cały proces zakupu – od momentu wyboru nieruchomości i analizy jej stanu prawnego, aż do reprezentacji Klienta w przypadku ewentualnego sporu z deweloperem.

Czego może dotyczyć rękojmia oraz odszkodowanie deweloperskie za wady budynku lub lokalu?

W zasadzie wady i usterki mogą dotyczyć każdego elementu konstrukcyjnego lub mieszkalnego, które nie odpowiadają założeniom, jakie zostały przedstawione podczas wyboru wymarzonego “M”, a także pozostają niezgodne z obowiązującymi przepisami. Nie oznacza to, że tylko te wady, które jesteśmy w stanie dostrzec w trakcie odbioru mieszkania, podlegają reklamacji zgłaszanej deweloperowi. Wady mogą ujawnić się także w trakcie użytkowania nieruchomości i również podlegają one rękojmi, a także mogą być źródłem roszczeń odszkodowawczych. Co może przykładowo wchodzić w ich skład?

 • powierzchnia mieszkania niezgodna z umową deweloperską;
 • krzywizny widoczne na ścianach lub podłogach;
 • nieestetyczne i niefunkcjonalne klatki schodowe;
 • wilgoć pojawiająca się na ścianach lub pod nimi;
 • wady związane z powierzchnią balkonową lub tarasami;
 • uchybienia przy realizacji instalacji, w szczególności sanitarnych;
 • niezgodność inwestycji z projektem budowlanym.

Odbiór mieszkania – na co zwrócić uwagę?

Jest to jedna z najważniejszych czynności – odbiór lokalu to właściwy moment, aby dokładnie przyjrzeć się nieruchomości i zgłosić swoje ewentualne wątpliwości co do stanu i jakości wykonania robót budowlanych. Podczas odbioru lokalu przez nabywcę jest sporządzany protokół zawierający wszystkie uwagi (jeżeli występują), które w ramach tej czynności są zgłaszane deweloperów. W przypadku wystąpienia wad, deweloper zobowiązany jest do dostarczenia nabywcy oświadczenia, w którym je uznaje lub odmawia ich uznania–ma na to 14 dni. Deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności nie usunie wady w powyższym terminie, może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Jeżeli mimo interwencji ze strony nabywcy lub niedopełnienia starań dewelopera przy naprawach uchybień, wady nadal będą występowały, nabywca może domagać się swoich praw w sądzie.

Odszkodowania deweloperskie Poznań

Rękojmia i odszkodowania deweloperskie

Rękojmia jest istotnym terminem, o którym należy pamiętać, nabywając nieruchomość. Zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną (rękojmia). W przypadku gdy nieruchomość zostanie sprzedana i posiada wadę, która zostanie wykryta przez nabywcę, ten może zwrócić się do dewelopera (składając stosowne oświadczenie) z żądaniem naprawy, obniżenia ceny mieszkania czy domu, a nawet odstąpić od umowy jeżeli wada jest istotna. Co ważne, na dochodzenie swoich praw nabywca ma 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru (wydania nieruchomości). Nie wszystkie usterki w zrealizowanych robotach budowlanych będą widoczne od razu, tym samym należy pamiętać o przysługujących nabywcy, w całym okresie rękojmi, prawach. Rękojmia nie dotyczy jedynie wad lokalu, lecz także wad prawnych.

Warto również pamiętać, że wskazanych roszczeń możemy dochodzić nie tylko od Dewelopera, ale także od sprzedawcy nieruchomości na rynku wtórnym.

Rękojmia dotyczy także części wspólnych budynku wielorodzinnego.

Rękojmia i odszkodowanie za wady budynku Poznań – jakie kroki należy podjąć, aby dochodzić swoich praw?

Gdy deweloper przyjmie odpowiedzialność za wszystkie zgłoszone wady wynikające z jego uchybień, z reguły nie musimy martwić się o pozytywne zakończenie całej procedury naprawczej. Co jednak zrobić w przypadku odmowy dewelopera, któremu zostały zgłoszone wady i usterki? Jak zostało to wskazane wcześniej osoba, która zakupiła lokal u dewelopera i stwierdziła, że są w nim drobne lub poważniejsze wady, ma przede wszystkim prawo do:

 • ubiegania się o obniżenie ceny nieruchomości;
 • żądania usunięcia wad przed dewelopera.

Można również domagać się swoich praw, gdy okres rękojmi oraz gwarancji już minął. W takim przypadku warto rozważyć dochodzenie roszczenia odszkodowawczego, które posiada dłuższy okres przedawnienia

Ustawa deweloperska – warto o niej pamiętać

W przypadku wszelkich sporów z deweloperem ważne jest, aby pamiętać o ustawie deweloperskiej (tj. ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), której głównym zadaniem jest zabezpieczenie interesów nabywców. Należy przypomnieć, że przed wejściem tej ustawy w życie, kupujący pozostawali w dużo gorszej sytuacji prawnej i niejednokrotnie przekonali się o braku zabezpieczenia finansowego np. przed upadłością dewelopera. Jednakże obecnie obowiązująca regulacja daje większą gwarancję zabezpieczenia środków finansowych poprzez wpłacanie ich na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Odszkodowania deweloperskie oraz dochodzenie uprawnień z rękojmi Poznań – Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Trzaskowski

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Trzaskowskiego, świadczy pomoc osobom fizycznym potrzebującym fachowej porady z zakresu prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Każdy z naszych Klientów może liczyć na dokładną analizę umów zawieranych lub zawartych z deweloperami – w szczególności w sytuacjach wymagających rzetelnej i szczegółowej interpretacji prawa budowlanego i prawa nieruchomości. Nasza kancelaria dokładnie przyjrzy się zapisom zawartym w umowie deweloperskiej, przedwstępnej oraz przenoszącej własność, nadto doradzi jakie kroki prawne podjąć w stosunku do Dewelopera. Nasza profesjonalna pomoc w zakresie prawa budowlanego wielokrotnie doprowadziła do pozytywnego zakończenia sporów między nabywcą a deweloperem oraz do wprowadzenia do umów deweloperskich korzystnych dla nabywców postanowień umownych. Kancelaria świadczy usługi obejmujące:

 • analizę stanu prawnego nabywanej nieruchomości – domu lub mieszkania;
 • weryfikację oraz sporządzanie umów deweloperskich, rezerwacyjnych, przedwstępnych oraz umów przenoszących własność;
 • sporządzanie wezwań do naprawy wad lokalu lub nieruchomości;
 • dochodzenie odszkodowań od deweloperów i sprzedawców nieruchomości;
 • dochodzenie kar umownych od deweloperów i sprzedawców nieruchomości;
 • dochodzenie uprawnień z rękojmi od deweloperów i sprzedawców nieruchomości.

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań, a także innych roszczeń od dewelopera, w szczególności na terenie Poznania oraz okolic. Gwarantujemy profesjonalne i rzetelne podejście do każdej z powierzonych nam spraw. Jeżeli poszukujesz radcy prawnego, skontaktuj się z naszą kancelarią. Zapraszamy do skorzystania z dogodnej formy kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego Poznań
główna siedziba:
ul. Słowackiego 38/1, 60-825 Poznań
filia Rataje:
os. Rusa 11, 61-245 Poznań
Radca Prawny Łukasz Trzaskowski

696 734 586
biuro@kancelaria-trzaskowski.pl

NIP: 7822823518
REGON: 380649714