Kancelaria Radcy prawnego Łukasz Trzaskowski

Prawo budowlane i inwestycyjne

Budowa domuSilnie rozwijający się region, jakim niewątpliwie jest Wielkopolska, sprzyja powstawaniu szeregu inwestycji budowlanych. Kancelaria radcy prawnego w Poznaniu oferuje swoje usługi w zakresie reprezentacji Twoich interesów w toku całej procedury inwestycyjnej, niezależnie od tego czy zamierzasz wybudować dom jednorodzinny, czy też halę produkcyjną dla Twojej firmy.

Oferta radcy prawnego dotyczy w szczególności reprezentacji oraz pomocy prawnej w zakresie prawa budowlanego:
 • w postępowaniu w przedmiocie wydania warunków zabudowy,
 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę,
 • w postępowaniach legalizacyjnych samowole budowlane,
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii,
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w sprawach dotyczących procesu budowy (realizacja budowy, spory z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami),
 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich,
 • w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,
 • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości (w tym także sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA, wydawanie opinie prawnych w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości).

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców oraz konsumentów. Zapraszam do skorzystania z usług radcy prawnego w zakresie prawa budowlanego.