Kancelaria Radcy prawnego Łukasz Trzaskowski

Odszkodowania

Stłuczony przód samochodu

Kancelaria radcy prawnego oferuje pomoc w likwidacji Twojej szkody majątkowej oraz osobowej związanej z wypadkiem samochodowym, wypadkiem przy pracy lub też innym zdarzeniem wywołującym szkodę w życiu prywatnym lub zawodowym. W zakresie obsługi Kancelarii pozostają także szkody związane z nienależytym wykonaniem robót budowlanych, usług remontowych, a także wadliwą realizacją innych inwestycji w Twojej nieruchomości.

Wieloletnie doświadczenie radcy prawnego Łukasza Trzaskowskiego w zakresie obsługi podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń od Ubezpieczycieli daje gwarancję profesjonalnego prowadzenia Twojej sprawy. Kancelaria oceni przysługujące Ci roszczenia i dobierze odpowiednie środki prawne celem ich uzyskania na drodze polubownej lub sądowej.

Oferta dotyczy również osób, wobec których zostały skierowane roszczenia o odszkodowanie w związku z wypadkiem samochodowym, wypadkiem przy pracy lub też innym zdarzeniem wywołującym szkodę w życiu prywatnym lub zawodowym.

Czym się zajmujemy?

Na skutek czego mogę uzyskać odszkodowanie?

 • Wypadek samochodowy,
 • Wypadek z udziałem pieszych lub rowerzystów,
 • Wypadek lotniczy,
 • Wypadek przy pracy, w szczególności wypadek przy pracach budowlanych,
 • Wypadek w drodze z i do pracy,
 • Zdarzenie losowe np. poślizgnięcie, potknięcie, porażenie prądem,
 • Wypadek rolniczy,
 • Szkody powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych np. pożar, powódź, zalanie, wybuch, wichura,
 • Szkody powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody,
 • Nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
 • Błąd medyczny